اخبار

صفحه اصلی اخبار ورود تراکتور های LS در خاک کبریایی خراسان رضوی

ورود تراکتور های LS در خاک کبریایی خراسان رضوی

1395/08/15

افتخاری شگرف برای شرکت ارغوان آدینه رقم خورد که خادمی و نگاهبانی از خاک مزارع و باغات خراسان رضوی با برگزاری روز مزرعه آموزشی در گنجینه افتخارات ارغوان آدینه به ثبت رسید. این روزمزرعه به همراه کلاس آموزشی با حضور گرم کشاورزان و کارشناسان منطقه ای در شهرستان چناران  روستای سرآسیاب در تاریخ چهارشنبه 95/05/08 برگزار و به بررسی تاثیر استیم پلکس و تریکوفول بی 15 بر عیار چغندر قند پرداخته شد. در پایان حاضرین به بازدید و مقایسه نتایج بین گیاهان تیمار و شاهد و مقایسه هزینه ای _ درآمدی پرداختند.