اخبار

صفحه اصلی اخبار برگزاری همایش تراکتور LS شرکت ارغوان آدینه درمرودشت

برگزاری همایش تراکتور LS شرکت ارغوان آدینه درمرودشت

1395/09/23

استقبالی بی بدیل از به تماشا نشستن شگفتی های کاربردی و عملیاتی تراکتورهای LS با حضور مردمان و کشاورزان خوش ذوق و سلیقه شیراز و مسئولان مکانیزاسیون فارس و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی و مکانیزاسیون مرودشت، فسا، سیدان و زرقان برگزار گردید.

 

در این گردهمایی باشکوه، یکی از بزرگان بخش مکانیزاسیون مرودشت جناب آقای مهندس فلاح و مهندس رحیمی ریاست محترم جهاد کشاورزی آن منطقه در عملکرد و مزایای این تراکتور و تحول عظیم حاصل از ورود این مرد آهنی به خاکهای ایران و پیشبرد کشاورزی در مسیر مکانیزه کردن، ایراد سخن کردند و درنهایت یکی از معاونین بخش بازرگانی داخلی شرکت آرمان سبز آدینه با بیان نکات فنی و تکنولوژی بکار برده شده در تراکتورهای LS به همایش پایان دادند.