اخبار

صفحه اصلی اخبار نشست رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با مدیریت گروه آدینه و مدیران ارشد شرکت LS

نشست رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با مدیریت گروه آدینه و مدیران ارشد شرکت LS

1397/02/03

🔸 نشست رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با مدیران ارشد شرکت LS تولیدکننده تراکتور و کمباین های برداشت برنج روز چهارشنبه مورخ97/01/27 برگزار شد

🔸 در این نشست دکتر عباسی ضمن تشریح وضعیت بخش کشاورزی و مکانیزاسیون به عملکردها و رویکردهای در حوزه توسعه مکانیزاسیون اراضی زراعی و باغی کشور اشاره و اعلام داشت رغبت بهره برداران و روی تکنولوژی های نوین به عرصه کشاورزی کشور با انتقال دانش فنی موفقیت آمیز بوده که در این خصوص شرکت LS می بایست اهتمام بیشتری نموده و در روند امور تسریع نماید.

🔸 در ادامه طرف کره ای ضمن ابراز خرسندی در زمینه سرمایه گذاری شرکت LS ما در ایران خواستار تداوم همکاریها و توسعه مدل های قابل تولید اعم از تراکتور و کمباین کشاورزی شدند.